Tartalomjegyzék
Friss
2010 február
2010 január
2009 december
2009 november
2009 október
2009 szeptember
Minden oldal

Friss

március 30., kedd

A pozsonyi Pátria Rádióban Lacza Tihamér beszélgetett velem a száz esztendővel ezelőtt, 1910. március 27-én született Peéry Rezsőről.


március 27., szombat

Sopronban tartottak a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium dísztermében ünnepi megemlékezést Peéry Rezső századik születésnapján, melyre meghívást kaptam, ám azon az idő rövidsége és elfoglaltságom miatt nem tudtam részt venni. Ebből az alkalomból mutatták be Kocsis István Peéry Rezső küzdelmei az eszmei barikádokon című, az iskola – melynek írónk az 1950-es évek elején, 1956-os emigrálásáig, igazgató-tanára volt – kiadásában megjelent könyvét, s egykori lakóházán felavatták emléktábláját is.

 

március 25.

Pozsonyban ezen a napon hozták nyilvánosságra a szlovák Kulturális Minisztérium ez évi könyvkiadási pályázati támogatásainak jegyzékét. Eszerint ez évben szlovákiai magyar kiadóknál a következő munkáim megjelenése várható:

AB ART Kiadó – Tóth László legszebb versei (Vida Gergely összeállításában és utószavával);

Lilium Aurum Könyvkiadó – Kmeczkó Mihály: Leépülésem naplója (sajtó alá rendezés, válogatás, utószó);

Median Kiadó –  Peéry Rezső: Eszmék és rögeszmék (sajtó alá rendezés, válogatás, utószó);

NAP Kiadó – Ozsvald Árpád: Az idő halála III., ill. Ozsvald Árpád: Az idő halála IV. (sajtó alá rendezés, válogatás és utószó; az életmű-válogatás harmadik, ill. negyedik, befejező darabja a hét esztendeje elhunyt jeles költő szépprózájából, valamint publicisztikai írásaiból és az általa adott interjúkból válogat);

Hagyományok és Értékek Polgári Társulás: Fókusz 40 (összeállítás).

Ezenkívül a NAP Kiadó megjelenteti Filep Tamás Gusztáv rólam írott kismonográfiáját, Gál Tamás színművész pedig Lakatos Róbert zenei közreműködésével egy CD-t jelentet meg a verseimből Játszom csak címmel.


március közepe

Budapesten március közepére jelent meg a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Szín című folyóiratának legújabb, 14/5. száma, benne Filep Tamás Gusztáv rólam szóló, A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918–1998 című vállalkozás és eredményei című terjedelmes tanulmányával, mely a következő internetes elérési címen is olvasható: www.mmi.hu (a Kiadványok rovat megfelelő helyén).


március 17., szerda, délelőtt

Budapesten a Magyar Írószövetség választmányi ülése keretén belül Péterfi Vilmos-díjat vehettem át Budapesten az Írószövetség székházában Báger Gusztávtól, a Péterfi Vilmos Irodalmi Díj Alapítvány kuratóriumának elnökétől és Vasy Gézától, a Magyar Írószövetség elnökétől. A díjátadás alkalmából Pécsi Györgyi irodalomkritikus értékelte eddigi munkásságomat.


március 17., szerda, délután

Budapesten az Írók Boltjában Fogarassy Miklós irodalomtörténész, kritikus mutatta be válogatott verseim Ma Isten maga…, avagy Változatok a teremtésre című, Csehy Zoltán utószavával a Madách-Posonium kiadásában 2009-ben megjelent kötetét. Egyidejűleg Kiss Gy. Csaba, illetve Petőcz András laudálásával Koncsol László, valamint Cselényi László új kötete is bemutatásra került itt. A könyvbemutatót, a kiadó képviseletében, Tőzsér Árpád vezette.


március 12., péntek

Dunaszerdahelyen választmányi ülést tartott a Szlovákiai Magyar Írók Társasága.


március 1., hétfő

Alsóbodokon, a Csemadok Szenci Területi Választmányának általános iskolás diákok részére szervezett olvasótáborában tartottam Tóth Ozsvald Zsuzsával, a Kalligram Könyvkiadó szerkesztőjével rendhagyó irodalomórát Mesés délelőtt címmel.


 

február 15., hétfő

Érsekújvárban a Kultúrkorzó 2010  rendezvénysorozat keretében, a Kassák Központ meghívására délután hatkor H. Nagy Péter beszélgetett velem az AQUA Caféban. Házigazda Juhász R. József volt.

 

február 13., szombat

Az Új Szó Szalon rovatában Csanda Gábor ismerteti Forrásban levő víz címmel az összeállításomban és fordításomban a Madách-Posoniumnál kiadott Hat nyúl egy zsákban… című szlovák népi találós kérdéseket tartalmazó kötetet.

  

január 30., 31., szombat, vasárnap

Egerbe kaptam meghívást a Nagy László Emléknapok keretén belül megrendezett költészeti, művészeti fórumra.

 

január 15., péntek

Vásárúton családi összejövetel Juli lányoméknál, Dóra unokám 7. születésnapjára.

 

január 9., szombat

Írásom az Új Szóban Dúdor Istvánról (A végtelen felé).

 

 


 

2009

december 19., szombat

Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében a Kassai Thália Színház laudálása Magyar Örökség Díjának átadása alkalmából.

 

december 18., péntek

Ipolyságon, a Karácsonyi kézmelengető című rendezvény keretén belül a városháza nagytermében Hunčík Péter beszélgetett velem és Varga Imrével. A téma: az 1989 óta elteltkét évtized magyarországi történései.


december 17., csütörtök

Dunaszerdahelyen a Szlovákiai Magyar Írók Társasága újonnan megválasztott választmányának első ülése.

 

december 12., szombat

Családi összejövetel dunaszerdahelyi otthonunkban Anna lányom 3. születésnapja alkalmából.


december 5. szombat

Vásárúton, Kati lányoméknál családi összejövetel 33. születésnapja alkalmából.

 

december 1., kedd

Anna lányom egésznapos óvodás.

december

– Vércse Miklós Szlovák népmesék című kötetéről írok az Új Szóban (Mesepalota).

– Kocur László interjúja velem az Opus 2009. 3. számában („Az íróság mellett inkább az életet gondolnám melléktevékenységnek”).

 


 

november 28., szombat

Párkányban, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának tisztújító közgyűlésén a legtöbb szavazattal – a lehetséges harmincegyből huszonnyolccal – a hét tagú választmány tagjává választottak.

 

november 26., csütörtök

Dunaszerdahelyen a Budapest Kávézó Vámbéry Irodalmi Estek sorozatában bemutattam Gyüre Lajos Az alsószoknya alkonya című irodalomtörténeti antológiáját.

 

november 23., hétfő

Békéscsabán a Szlovákiai Magyar Írók Társasága képviseletében Hodossy Gyulával és Vida Gergellyel az ottani Jókai Színház stúdiójában a Bárka folyóirat vendégei voltunk.

 

november 21., szombat

Nagy Erika kötetéről írok az Új Szóban (Utak a Zsákutcából).

 

november 18., szerda

Somorján, illetve délután Csölösztőn részt vettem a somorjai Fórum Kisebbségtudományi Intézetnek az 1989-es rendszerváltásra emlékező tanácskozásán, majd az 1989.november 18-án Tóth Károlynál rendezett összejövetel részvevői számára rendezett baráti találkozón.

 

november 13. péntek

Komáromban, a Limes Galériában Farkas Veronikával, Szigeti Lászlóval (betegsége miatt nem tudott részt venni, szövegét Barak László olvasta fel), valamint Kulcsár Ferenccel megnyitottuk a Dúdor István 60. születésnapjára rendezett emlékkiállítást (én A Sehogyse dicsérete című versemmel).

 

november 6., péntek

Pozsonyban, a Szlovák Televízió 2-es csatornája Terítéken című beszélgetőműsorának stúdiófelvétele Barak László, Haľko József és Himmler György társaságában, Korpás Árpád szerkesztésében és műsorvezetésével.

 

november 5., csütörtök

Dunaszerdahelyen,  a Budapest Kávézó Vámbéry Irodalmi Estek sorozatában Vércse Miklós Szlovák népmesék című kötetét mutattam be.

 

november 4., szerda

Budapesten, a Duna Televízió előcsarnokában rövid tévéinterjú készült velem a Dúdor István 60. születésnapja alkalmából ott rendezett kamarakiállítás megnyitóján.

 

november 3., kedd

Anna lányom óvodás lett (egyelőre félnapos).

 

november

– Filep Tamás Gusztáv tanulmánya rólam a tatabányai Új Forrás novemberi számában (Tóth László kisebbségtörténeti munkásságának kezdetei).

– Zalán Tibor írása Kötélen, avagy Amint az ég című mű verseskötetemről a kecskeméti Forrás novemberi számában (Tóth László fordított zuhanásai. Tűnődés-forgácsok).

 


 

október 29., csütörtök

Dunaszerdahelyen, a Budapest Kávézó Vámbéry Irodalmi Estek sorozatában Hizsnyai Zoltánnal beszélgettem Fordítva múlik, előre farol című válogatott kötetéről.

 

október 24., szombat

Vásárúti családi összejövetel Rita unokám 4. születésnapja alkalmából.

 

október 21., szerda

Kocur László interjúja velem a Vasárnapban (A szövegember).

 

október 9., péntek

Nagycétényben, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága rendezésében, találkozó a helyi alapiskola diákjaival Poór József és Nagy Erika társaságában; délután író-olvasó találkozó Alsóbodokon Aich Péterrel, Balázs F. Attilával, Jakubecz Máriával, Poór Józseffel, Nagy Erikával közösen – a beszélgetést Fehér Sándor vezette.

 

október 8., csütörtök

Dunaszerdahelyen, a lakásomban Bárdos Ágnes a Szlovák Televízió magyar nyelvű kulturális magazinja számára készített velem beszélgetést.

 

október 5., hétfő

Budapesten, a Magyar Írószövetség Bajza utcai székházában rendezett estet 60. születésnapom alkalmából. Vasy Géza köszöntője után Filep Tamás Gusztáv beszélgetett velem; közreműködött Máry Szabó Eszter dalénekes és Lázár Balázs színművész.

október

– Megjelent a szlovák népi találós kérdéseket tartalmazó Hat nyúl egy zsákban… című fordításkötetem (Madách-Posonium).
– Tanulmányom Bárczi Zsófia Mennynek és földnek című kötetéről (Amikor az író olvas) a Partitúra 2009. 2. számában.
– Kulcsár Ferencet köszöntöm 60. születésnapján az Irodalmi Szemle októberi számában (Amit a kultúra mondat velünk. Vonások a hatvan éves Kulcsár Ferenc arcképéhez).


 

szeptember 30. szerda

Pozsonyban, 60.. születésnapom alkalmából, a József Attila Ifjúsági Klubban, az Expired Passport Music Club vendégeként Lacza Tihamér beszélgetőpartnere voltam.

 

szeptember 29., kedd

Bodnár Gyula köszöntője a Csallóközben („Lelni kis haza mindenütt”. Tóth László hatvan évére).

 

szeptember 26., szombat

60. születésnapom – családi körben dunaszerdahelyi otthonunkban.    – Kocur László egész oldalas interjúja velem az Új Szó Szombati vendég rovatában (Írónak lenni napi huszonnégy órás elfoglaltság).

 

szeptember 24., csütörtök

Dunaszerdahelyen, a Budapest Kávézóban, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága köszöntött 60. születésnapom alkalmából – mintegy ötven részvevővel –, Hodossy Gyula, Duba Gyula, Filep Tamás Gusztáv és Kulcsár Ferenc közreműködésével. Többen eljöttek Budapestről (Ács Margit, Pécsi Györgyi, Antall István a Magyar Rádiótól, Andrónyi Kolos a Katolikus Rádiótól), Pozsonyból, Érsekújvárból, Komáromból; Molnár Imre Varsóból utazott ide üdvözlésemre.

 

szeptember 20. vasárnap

60. születésnapom alkalmából író–olvasó találkozón gyermekkorom falujában, Izsán, ahol a helybeli alapiskolában – egykori iskolámban – készítettek műsort a köszöntésemre, majd Kajtár Katalin tanárnő beszélgetett velem

 

szeptember

– Csehy Zoltán utószavával megjelent a Ma Isten maga…, avagy Változatok a teremtésre című válogatott verseskötetem a Madách-Posonium Magyar Anteusz sorozatában.
– Az Irodalmi Szemle szeptemberi (9.) számában Csehy Zoltán (A kötéltáncos átváltozásai. A nyelvfilozófia és a költészet megújítása Tóth László költészetében) és Duba Gyula („…az új életérzés birtokában.” Tóth László köszöntése 60. születésnapján) ír rólam.
– A Fórum Társadalomtudományi Szemle 3. számában Kocur László rólam szóló tanulmánya (A ceruzával kezében élő ember. Közelítések a 60 éves Tóth László értekező prózai és publicisztikai munkásságához).