Tartalomjegyzék
Friss
2010 február
2010 január
2009 december
2009 november
2009 október
2009 szeptember
Minden oldal

Friss

március 30., kedd

A pozsonyi Pátria Rádióban Lacza Tihamér beszélgetett velem a száz esztendővel ezelőtt, 1910. március 27-én született Peéry Rezsőről.


március 27., szombat

Sopronban tartottak a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium dísztermében ünnepi megemlékezést Peéry Rezső századik születésnapján, melyre meghívást kaptam, ám azon az idő rövidsége és elfoglaltságom miatt nem tudtam részt venni. Ebből az alkalomból mutatták be Kocsis István Peéry Rezső küzdelmei az eszmei barikádokon című, az iskola – melynek írónk az 1950-es évek elején, 1956-os emigrálásáig, igazgató-tanára volt – kiadásában megjelent könyvét, s egykori lakóházán felavatták emléktábláját is.

 

március 25.

Pozsonyban ezen a napon hozták nyilvánosságra a szlovák Kulturális Minisztérium ez évi könyvkiadási pályázati támogatásainak jegyzékét. Eszerint ez évben szlovákiai magyar kiadóknál a következő munkáim megjelenése várható:

AB ART Kiadó – Tóth László legszebb versei (Vida Gergely összeállításában és utószavával);

Lilium Aurum Könyvkiadó – Kmeczkó Mihály: Leépülésem naplója (sajtó alá rendezés, válogatás, utószó);

Median Kiadó –  Peéry Rezső: Eszmék és rögeszmék (sajtó alá rendezés, válogatás, utószó);

NAP Kiadó – Ozsvald Árpád: Az idő halála III., ill. Ozsvald Árpád: Az idő halála IV. (sajtó alá rendezés, válogatás és utószó; az életmű-válogatás harmadik, ill. negyedik, befejező darabja a hét esztendeje elhunyt jeles költő szépprózájából, valamint publicisztikai írásaiból és az általa adott interjúkból válogat);

Hagyományok és Értékek Polgári Társulás: Fókusz 40 (összeállítás).

Ezenkívül a NAP Kiadó megjelenteti Filep Tamás Gusztáv rólam írott kismonográfiáját, Gál Tamás színművész pedig Lakatos Róbert zenei közreműködésével egy CD-t jelentet meg a verseimből Játszom csak címmel.


március közepe

Budapesten március közepére jelent meg a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Szín című folyóiratának legújabb, 14/5. száma, benne Filep Tamás Gusztáv rólam szóló, A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918–1998 című vállalkozás és eredményei című terjedelmes tanulmányával, mely a következő internetes elérési címen is olvasható: www.mmi.hu (a Kiadványok rovat megfelelő helyén).


március 17., szerda, délelőtt

Budapesten a Magyar Írószövetség választmányi ülése keretén belül Péterfi Vilmos-díjat vehettem át Budapesten az Írószövetség székházában Báger Gusztávtól, a Péterfi Vilmos Irodalmi Díj Alapítvány kuratóriumának elnökétől és Vasy Gézától, a Magyar Írószövetség elnökétől. A díjátadás alkalmából Pécsi Györgyi irodalomkritikus értékelte eddigi munkásságomat.


március 17., szerda, délután

Budapesten az Írók Boltjában Fogarassy Miklós irodalomtörténész, kritikus mutatta be válogatott verseim Ma Isten maga…, avagy Változatok a teremtésre című, Csehy Zoltán utószavával a Madách-Posonium kiadásában 2009-ben megjelent kötetét. Egyidejűleg Kiss Gy. Csaba, illetve Petőcz András laudálásával Koncsol László, valamint Cselényi László új kötete is bemutatásra került itt. A könyvbemutatót, a kiadó képviseletében, Tőzsér Árpád vezette.


március 12., péntek

Dunaszerdahelyen választmányi ülést tartott a Szlovákiai Magyar Írók Társasága.


március 1., hétfő

Alsóbodokon, a Csemadok Szenci Területi Választmányának általános iskolás diákok részére szervezett olvasótáborában tartottam Tóth Ozsvald Zsuzsával, a Kalligram Könyvkiadó szerkesztőjével rendhagyó irodalomórát Mesés délelőtt címmel.