Szerkesztések, összeállitások

Ozsvald Árpád: Az idő halála IV. Hagyomány, érték, önismeret. Művelődéstörténeti publicisztika, portrék, recenziók. Életmű-válogatás, NAP Kiadó, Dunaszerdahely, 2010. 

Ozsvald Árpád: Az idő halála III. Képek, élmények, látomások. Széppróza, Vallomások, interjúk. Életmű-válogatás, NAP Kiadó, Dunaszerdahely, 2010. 

Ozsvald Árpád: Az idő halála. II. Nézelődés az ablakból. Versfordítások. Életmű - válogatás, NAP, Dunaszerdahely 2008.

Holan, Vladimír: Falak. Versválogatás, Vörös Istvánnal közösen. Kalligram, Pozsony 2007.

Ozsvald Árpád: Az idő halála I. Kiűzetés a Paradicsomból. Versek, gyermekversek. Életmű - válogatás, NAP, Dunaszerdahely 2007.

Fábry Zoltán: Az őrhely megszólal. Napló, emlékiratok, cikkek, levelek 1945–1948.     Válogatás. Kalligram, Pozsony 2007.

Mészáros Károly: Hétmérföldes csizma nélkül. Mészáros Károly írásai II. Életmű-válogatás. NAP, Dunaszerdahely, 2005.

A Förtelmes Kaszálógép, avagy Köszöntés Hiccingából. (Cseh)szlovákiai magyar költők 1918–2003. Versválogatás. Madách-Posonium, Pozsony 2003. Tartalom

Mészáros Károly: Nem tovább a halálnál. Mészáros Károly írásai I. Életmű-válogatás. NAP, Dunaszerdahely 2003.

Peéry Rezső: Szemben az emlékekkel. Szövegrekonstrukció és -gondozás. ISTER, Budapest 2001.

Wlachovský, Karol: Köztes szerepben. Tanulmány- és esszéválogatás. ISTER, Budapest 2001.

A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918–1998 IV. Tanulmányválogatás, Filep Tamás Gusztávval. ISTER, Budapest 2000. Tartalom

A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918–1998 III. Tanulmányválogatás, Filep Tamás Gusztávval. ISTER, Budapest 1999. Tartalom Szöveg

Juhász Gyula: Versek – Don Quixote halála – Orbán lelke. Életmű-válogatás. ISTER, Budapest 1999.

Tornyok és temetők. Magyar írók utazásai a Felvidéken. Válogatás: Filep Tamással. ISTER, Budapest 1999. Tartalom

Bretter György: A felőrlődés logikája. Tanulmány- és esszéválogatás. Enciklopédia–ISTER, Budapest 1998.

Domonkos István: Kormányeltörésben. Versválogatás. ISTER, Budapest 1998.

A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918–1998 II. Tanulmányválogatás, Filep Tamás Gusztávval. ISTER, Budapest 1998. Tartalom

A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918–1998 I. Tanulmányválogatás, Filep Tamás Gusztávval. ISTER, Budapest 1998. Tartalom

Irodalom és magyarság. Szöveggyűjtemény a (cseh)szlovákiai magyar irodalomból 1918–1945. Vers-, széppróza- és esszéválogatás, Kovács Lászlóval. NAP, Dunaszerdahely 1997. Tartalom

Mindenfélékből Pantheont. Versválogatás, Deák Lászlóval, Pomogáts Bélával, Tarján Tamással. Orpheusz–NAP, Budapest–Dunaszerdahely 1997. Tartalom

Magyar költőnők antológiája. Versválogatás, S. Sárdi Margittal. Enciklopédia, Budapest 1997. Tartalom

Peéry Rezső: Európa önvédelme, avagy Magánbeszéd az egyszemélyes hazáról. Peéry Rezső válogatott írásai III. Filep Tamás Gusztávval. Kalligram, Pozsony 1996.

Akhilleusz és a teknőc. Huszonöt cseh és morva költő 1945–1995. Versválogatás, Vörös Istvánnal. József Attila Kör – Jelenkor, Budapest–Pécs 1996. Tartalom

Wlachovský, Karol: Belső világosság. Párbeszéd a magyar irodalommal. Tanulmány- és esszéválogatás, Szőke Edittel. NAP, Dunaszerdahely 1995.

„Hívebb emlékezésül…” Csehszlovákiai magyar emlékiratok és egyéb dokumentumok a jogfosztottság éveiből 1945–1948. Dokumentumválogatás. Kalligram, Pozsony 1995.

Fókusz 1970–1995. Jubileumi emlékkönyv. Városi Művelődési Központ, Dunaszerdahely 1995

Szalatnai Rezső: Magyar magatartás és irodalom Csehszlovákiában. Tanulmány és esszéválogatás. AB-ART, Pozsony 1994.

Peéry Rezső: A végzet bábjátéka, avagy Peremmagyarok az idő sodrában. Peéry Rezső válogatott írásai II. Filep Tamás Gusztávval. Kalligram, Pozsony 1994.

Peéry Rezső: Gondolatok a tehervagonban, avagy Védőbeszéd a szlovákiai magyarok perében. Peéry Rezső válogatott írásai I. Filep Tamás Gusztávval. Kalligram, Pozsony
1993.

A megértés nehézségei. Komárom-Esztergom megyei pályakezdő költők. Versválogatás. József Attila Megyei Könyvtár – Új Forrás, Tatabánya 1992. Tartalom

Tudósítás egy ország elvesztéséről. Csehszlovákiai magyar elbeszélők 1919–1989. Tartalom

Novellaválogatás. Széphalom Könyvműhely, Budapest 1992.

„Az örökség.” Esterházy János emlékezete. Szemelvénygyűjtemény, Molnár Imrével. Különnyomat, Új Forrás (Tatabánya), 1990. 4. sz.

Mint fészkéből kizavart madár… A hontalanság éveinek irodalma Csehszlovákiában 1945–1949. Vers-, próza- és levélválogatás, Molnár Imrével. Széphalom Könyvműhely,
Budapest 1990.

Szélén az országútnak. Csehszlovákiai magyar költők 1919–1989. Versválogatás. Széphalom Könyvműhely, Budapest 1990. Tartalom

Mindenes Gyűjtemény 1789–1792. Fiktív lapszám. Komárom-Esztergom Megyei Tanács, Tatabánya 1989.

Madách Imre: Küzdés az élet. Életmű-válogatás (nevem feltüntetése nélkül). Móra, Budapest 1989.

Hogyan kell repülni? Gyermekvers- és meseválogatás. Madách, Pozsony 1986. Tartalom

Fabry, Rudolf: Az én az valaki más. Versválogatás. Madách, Pozsony 1985.

Gyújtópont. Huszonhat mai szlovák költő. Versantológia. Madách, Pozsony 1984. Tartalom

A mullók városa. Meseválogatás. Madách, Pozsony 1983. Tartalom

Megközelítés. Fiatal csehszlovákiai magyar költők és képzőművészek. Vers- ésképzőművészeti válogatás, Kulcsár Ferenccel. Madách, Pozsony 1980. Tartalom