Antológiákban, kazettán, CD - n

Vámbéry antológia 2009. Összeállította: Hodossy Gyula. Vámbéry Polgári Társulás, Dunaszerdahely 2009. [= Ma korán ébredtek (vers)]

Szlovákiai magyar szép irodalom 2008. Összeállította: Csanda Gábor. Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Pozsony 2008. [= A világ közepe (novella)]

Az év versei 2009. Antológia. Válogatta: Szentmártoni János. Magyar Napló, Budapest 2009. [= Minden szavam, mondatom; Ma korán ébredtek]

Az év műfordításai 2009. Antológia. Válogatta: Falusi Márton, Turczi István. Magyar Napló, Budapest 2009. [= Štrpka, Ivan: Új élet: tények; Csillogás; Ez is béke; Messzi vízi lény; Az egy helyben álló vándor (versfordítások)]

Szlovákiai magyar szép irodalom 2009. Összeállította: Csanda Gábor. Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Pozsony 2009. [= Minden szavam, mondatom; Kisded értekezés Ádámról, avagy A Kiűzetés hiteles története; Kisded értekezés a múlt századi kis költőkről; Valamit óhatatlanul; A filozófus macska (versek)]

Vámbéry antológia 2008. Összeállította: Hodossy Gyula. Vámbéry Polgári Társulás, Dunaszerdahely 2008. [= A filozófus macska; Ma korán ébredtek (vers)]

Szlovákiai magyar szép irodalom 2007. Összeállította: Grendel Lajos, Tőzsér Árpád. Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Pozsony 2007. [= Kis traktátus egy nagy szerelemről (novella)]

Ukulele. Kaláka-verseskönyv gyerekeknek. Carthophilus, Budapest 2007. [= Marcelháza, Bátorkeszi]

Az év műfordításai 2007. Antológia. Válogatta: Turczi István. Magyar Napló, Budapest 2007. [= Chmel, Karol: Kommunikáció (versfordítás)]

Holan, Vladimír: Falak. Versválogatás, Vörös Istvánnal közösen. Kalligram, Pozsony 2007. [= Óra; Behavazott ház; Kikötő; Március; Nyár; Szeptember; Tél; Kilenc ritornell; A bőrönd; Találkozás V.; Megkérdezte tőled…; Amikor; Várakozás; Mindnyájunknak; Szilveszter előtt; Vakmerőség; Folyton-folyvást; Egy hang; Költészet; Között; Csupán; A szó; Miért?; Valóban; Valóban?; Azt mondják; Azt kérdezzük; Bizakodó; Fal IV.; Nők nélkül; De I.; Mert; Az, hogy…; Szerelmesek; A vér?; Aláírás; Azt is; Miért is ne?; Már; Megmarad; Újra; Sors, vallomással; V. (II.); A férfi II.; A vak; Itt az idő; Senki nem kérdezte meg; A nő I.; Volt; Ajtó; Nincs sehova; A kihallgatás vége felé; Bizonyosság; Csak képzelted az egészet!; Szerelmesek V.; Fait par coeur I.; Ő; Nagymosás; Ad candidum decembrem; Egy kis szállodában; Valahányszor; Egy levélből II.; Szerelmesek VII.; Vagy?; Ez az a fal; Amaránt; Soha I.; Új fal; Temetőfal; Lehetetlen; Kihallgatás; Féltékenység; Belül van; Miért? I.; Kihallgatás közben; Az asszonyok és a zene; Már soha; Kérdés; Vagy; De; Fal; Kislányunknak, Kateřinának; Arckép; Sem; Levél I.; A semmi; Ki volt az?; Túl…; Hogyan?; In margine; Léptek; Hogyan s hol; Gyakran; Kötél; Azonban; Mi hát?; Ők; Anélkül; Neked, V.; Kommentár nélkül; Szégyellte magát; Igen? II.; Eddig még; Levél II.; Egyik-másik; Ha; Valóban III.; A művészet; Orpheusz; Hűséges (versfordítások)]

Szlovákiai magyar szép próza 2006. Összeállította: Csaplár Vilmos. Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Pozsony 2006. [= Értekezés az emberi lélek halhatatlanságáról (tárca)]

Szlovákiai magyar szép versek 2006. Összeállította: Kukorelly Endre. Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Pozsony 2006. [= Értekezés a világteremtésről; Egy mondat; A kép nyers (versek)]

Cseh dekameron. Huszadik századi cseh novellák. Összeállította: Vörös István. Noran, Budapest 2006. [= Kundera, Ludvík: Sóváros (novellafordítás)]

Válogatott Irodalmi Szemle. Irodalmi Szemle-antológia 1958–2004. Összeállította: Csanda Gábor, Duba Gyula. Madách-Posonium, Bratislava/Pozsony 2004. [= Álom és kerítés; Tévedés; A visszatérés misztériumai; Kő és egek; Esténként a Mész; Kis levél; Vers a költőről; Yorick elment; A nagymama nem visel…; Szegény nagypapa megütötte…; A múltidejű Múltidejű Ember; Fölemeled a telefonkagylót: víz…; Papírlap dalol; Hotel História; Ébredés után]

Zsé arca. Szlovákiai magyar szép versek 2004. Összeállította: Csanda Gábor. Lilium Aurum Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Dunaszerdahely–Pozsony 2004. [= Kései; A toll; A Költészet Napja]

Förtelmes Kaszálógép, avagy Köszöntés Hiccingából. (Cseh)szlovákiai magyar költők 1918–2003. Válogatta és összeállította: Tóth László. Madách-Posonium, Pozsony 2003. [= Jelenlét; A vak tárlatvezető; Hotel História; Tíz párizsi; Papírlap dalol; Ádám álmodik; Ádám kisdolgát végezvén; Ádám visszatér; Két füle közt Ádám]

A magyarokhoz. Magyarság- és istenes versek az Ómagyar Mária-siralomtól Trianonig és napjainkig. Szerkesztette: Medvigy Endre. Kiskapu, Budapest 2002 (második, bővített kiadás: Felsőmagyarország–Kiskapu, Miskolc–Budapest 2003). [= Átkelés]

Visszapillantás és előretekintés. A szlovákiai magyar hivatásos színjátszás fél évszázada című konferencia előadásai. Clara Desing Stúdió, h. n. 2002. [= A magyar nyelvű hivatásos színjátszás évtizedei a szlovákiai magyarok önazonosság-tudatának őrzésében (előadásszöveg)]

Verses magyar Bohémia. Magyar–cseh kapcsolattörténeti olvasókönyv 896–2000. Összeállította: Zalabai Zsigmond. Kalligram, Pozsony 2001. [= (út)Leírás, avagy Németóra]

Szeret engem a világ. Versek mondogatásra óvodásoknak, kisiskolásoknak. Válogatta: Kovács Mária. Magyar Könyvklub, Budapest 2001. [= A vándor; Rajzóra]

Erdélyi Erzsébet – Nobel Iván: Szarvasnyomon hét határon át. Etűdök, beszélgetések, versek, novellák és képek a szarvasról és Szarvasról. Tevan, h. n. [Békéscsaba] 2001. [= Zöld erdőben]

Vámbéry antológia 2001. Összeállította: Hodossy Gyula. Lilium Aurum, Dunaszerdahely 2001. [= Az egünk (vers)]

Nemzetiségi irodalmak az ezredvégen. Szerk.: Görömbei András. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 2000. [= Az ambivalencia irodalma. Környezettanulmány és gyorsfénykép a kilencvenes évek szlovákiai magyar irodalmáról (tanulmány)]

Vámbéry antológia ’99. Összeállította: Kulcsár Ferenc. Lilium Aurum, Dunaszerdahely 1999. [= Úgy néznének ránk (vers)]

Csodalámpás. Szlovákiai magyar költők gyermekversei. Válogatta: Fazekas József. Kalligram, Pozsony 1998. [= Pottyantó; A vándor; Vásárban; A napok ördögei;
Egy nemzetközi labdarúgó-mérkőzés sorsdöntő pillanatai; Karcsaország]

Fél évszázad magyar költői II. 1944–1994. Válogatta: Végh Balázs. Remekírók Diákkönyvtára, Polis, Kolozsvár 1998. [= Átkelés; Úgy néznének ránk (versek)]

Világvégi palota. Harminchárom határon túli magyar költő versei. Szerk.: Erdélyi Erzsébet, Nobel Iván. Hét Krajcár, Budapest 1998. [= Zöld erdőben (gyermekvers)]

Biztató. Versek, mesék, játékok 5–7 éveseknek. Összeállította: Szobiné Kerekes Eszter. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1998. [= Rajzóra]

Mesevarázs. Szlovákiai magyar írók meséi. Összeállította: Fazekas József. Kalligram, Pozsony 1997. [= Az elvarázsolt varázsló; Hogyan választottak maguknak királyt a tolvajok?; Mese arról, aki a tükörben van]

Mindenfélékből Pantheont. Kortárs költészeti antológia. Válogatta: Deák László, Pomogáts Béla, Tarján Tamás, Tóth László. Orpheusz – NAP, Budapest–Dunaszerdahely 1997. [= Fel-felriad álmaimból; Két füle közt Ádám…]

Hrabal, Bohumil: Adagio lamentoso. Válogatta: V. Detre Zsuzsa. Európa, Budapest 1997 (újabb kiadások: 2001, 2006). [= Régi újságok; Asztal, melynek hiányzik egy lába; Adagio lamentoso (versfordítások)]

VISSZHANG antológia 1985–1986. Vár ucca tizenhét. Negyedévkönyv. 1997. 2. sz. Művészetek Háza, Veszprém 1997. [= Ondruš, Ján: Epeállapotban (részlet); Holan, Vladimír: Kihallgatás; Temetőfal (versfordítások)]

Zostaňte v tejto básni. Malá antológia maďarskej poézie XX. storočia [Maradjatok ebben a versben. A XX. századi magyar költészet kisantológiája]. Fordította: Kondrót, Vojtech. Magyar Köztársaság Kulturális Intézete – AB-Art Kiadó, Pozsony 1997. [= List sebe samému [Levélféle önmagának]]

Madarak aranyhegedűn. Európai cigány költők és írók művei. Válogatta: Bari Károly.  Fővárosi Önkormányzati Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Központ Romano Kher, Budapest 1996. [Hívešová–Šilanová, Daniela: Tágra nyitott éjszaka...; S jönnek majd a napok...; Kendővel az arcomon; Súly; Lehenová, Tatjána: Mottó – előkelő társaságnak; Az éjszaka másik oldala; Vonítás; Éjféli ének; Banga, Dezider: Légy hű; Tánc; Vasárnap van és égvörös vadlovak...; Karácsonyi ballada (versfordítások)]

Akhilleusz és a teknőc. Huszonöt cseh és morva költő 1945–1995. Versválogatás, Vörös Istvánnal. József Attila Kör – Jelenkor, Budapest–Pécs 1996. [= Holan, Vladimír: A kihallgatás vége felé; Arra a pillanatra; Csak képzelted az egészet; De; Sem; Hogyan; Melankólia; Triptichon 1975-ből; Mert; A vak; Blatný, Egon: Leo Aquilla…; Nyelvek; Végtelen széles a tengernek vize; Hogy mondhatja bárki…; A cseh Karlín az első liga…; Csirkét ettünk…; Van még egy kevéske…; Skácel, Jan: Futók; Visszatérés; Holub, Miroslav: Akhilleusz és a teknőc; Éjszaka 11.30, Far Rockaway; Rövid értekezés a kémcsövekről; Rövid értekezés a gyermekkorról; Rövid értekezés a fákon termő macskákról; A férfi, aki szeretne önmaga lenni; Šiktanc, Karel: Horoszkópok; Ikrek; Oroszlán; Skorpió; Halak; Bondy, Egon: Önarckép; Erdő; Ott voltam amikor…; Mt. St. Michel; Keresem a várost ahol…; Az egyik napnak a másik utáni…; A telči főtéren…; Hanzlík, Jozef: Először kétélű késsel…; Ágyás (versfordítások)]

Másfél évtized magyar költészete. Érzület, eszme, mesterség. Az 1994. évi Tokaji Írótábor tanácskozása. A Tokaji Írótábor Évkönyve IV. Szerkesztette: Serfőző Simon. Tokaji Írótábor Egyesület, Miskolc 1995. [ Tóth László előadása [= a (cseh)szlovákiai magyar költészetről]]

Ezüstkönyv 1969–1993. Szerkesztette: Kovács Lajos. Új Forrás Könyvek 20. [József Attila Megyei Könyvtár–Új Forrás], Tatabánya 1994. [= A barangó (vers)]

Hófúvás szagát. Komárom-Esztergom megyei írók és költők antológiája. Válogatta: Ács Margit, Szakolczay Lajos. Új Forrás Könyvek 18., Magyar Írószövetség Komárom-Esztergom megyei Csoportja – Új Forrás, Tatabánya 1993. [Permutációk (vers, részletek)]

Fejezetek a csehszlovákiai magyarság történetéből. Szerkesztette: Fazekas József. Kalligram, Pozsony 1993. [= A [második világháború utáni] csehszlovákiai magyar művelődés kezdetei 1945–1948 között (tanulmány)]

Hiányzó szemelvények. Szöveggyűjtemény a magyar és a világirodalom tanításához a középiskolákban, különös tekintettel az 1945 utáni korszakra. Összeállította: Tankó László. NAP, Dunaszerdahely 1992. [= Úgy néznének ránk]

Te milyen majom vagy? Gyermekversek, mesék. Szerkesztette: Kovács Lajos, Wehner Tibor. Új Forrás Könyvek 10. Magyar Írószövetség Komárom-Esztergom Megyei Csoportja – Új Forrás, Tatabánya 1992. [= A Zöld Vadász (verses mese)]

Kämpfe von gestern Lehren für heute. Ungarische Lyrik und Prosa aus der Wiener Übersetzerwerkstatt von Martha Szépfalusi-Wanner 1965–1995 [Tegnapi küzdelmek – mai tanulságok. Magyar költészet és széppróza Szépfalusi-Wanner Márta bécsi műfordító tolmácsolásában]. Héttorony, Budapest 1992. [= Sie shcauten uns an... [Úgy néznének ránk]  (vers)].

Forrás antológia 1979–1989. Szerkesztette: Füzi László, Pintér Lajos és Szekér Endre. [Kiadó nélkül], Kecskemét 1990. [= Sétáltatás]

Tűzpalota. Csehszlovákiai magyar költők szerelmes versei. Szerkesztette: Balla Kálmán, Karsay Katalin. Madách, Pozsony 1990. [= Bújnék, rejteznék; Milyen esték; Nagy titkok tudói; Egy kép alatt; Szakítás után; Teremtés II.; Maszkok]

Szélén az országútnak. Csehszlovákiai magyar líra 1918–1988. Válogatta: Tóth László. Regio
Könyvek, Széphalom Könyvműhely, Budapest 1990. [= Litánia; Maszkok; Már mindig; Átkelés; Az „itt” és az „ott”; Körön kívül, körön belül; Alkony; Úgy néznének ránk]

Dinnyés József: Dalaim könyve. Eötvös, Budapest 1989. [= Bölcselet (partitúra)]

Szép szerelmes szavak. Versválogatás 500 év magyar költészetéből. Válogatta: Banos János.

Híres könyvek. Népszava, Budapest 1988. [= Akit igazán szeretünk, szerettünk]

Varázstrombita (gyermekversek). Válogatta: Farkas László. Móra, Budapest 1988. [= Vásárban; A föld, a fű, az ég, a nap; A hold és a csillagok; Mese az ékszerészről; Nagymama háza; A pinty és a csíz]

Tücsökvár. Antológia gyermek- és kamaszolvasóknak. Szerkesztette: Kovács Lajos. A Komárom Megyei Művészeti Műhely melléklete. Komárom Megyei Tanács VB művelődési osztálya – A Közművelődés Háza, h. n. [Tatabánya], é. n. [= Olyan szekér...; Egyszer egy almafán; Rajzóra; Jön a bika, jön a ló; Százlábúné bánata; Mese a világgá ment ceruzáról; Kíváncsiság (gyermekversek); Történetek a falánk kisegérről: Gyors lábon jár a hír, A rókabunda (mesék)]

Költői jelenlét 1987. Híradás az év lírájáról. Válogatta: Parancs János. Magvető, Budapest 1987. [= Szabályos töredékek; Örökség; Fölépíted a lerombolt...; Hirtelen megszólal; Éjjelenként a semmivel; A múlt idejű Múlt idejű ember]

Hű emberséggel. Csehszlovákiai magyar költők válogatott versei. Válogatta: Petrik József. Madách, Pozsony 1987. [=Anyánk]

Színháztudományi Szemle 22. Szerk.: Földényi F. László. Magyar Színházi Intézet, Budapest 1987. [= Fejezetek a felszabadulás utáni csehszlovákiai magyar színjátszás történetéből]

Hogyan kell repülni? Csehszlovákiai magyar írók meséi és gyermekversei. Válogatta: Tóth László. Madách, Pozsony 1986. [= A föld, a fű, az ég, a Nap; Mese egy álomról; Egy remek nap; Miért nem voltam még Afrikába?; Százlábúné bánata; A Banán utcában; Két hazudós; Síparadicsom; Mese az ír királyról; Egy nemzetközi labdarúgó-mérkőzés sorsdöntő pillanatai; Marcelháza, Bátorkeszi; Karcsaország; Egy szekrény pontos leírása; Ablakom alatt száz veréb; Zápor után; Nagymama háza; Minden olyan furcsa]

Fabry, Rudolf: Az én az valaki más. Versválogatás. Madách, Pozsony 1985. [= Ajnálás helyett; Első találkozásom Féneoval (versfordítások)]

Kontextus. Madách-műhely 1985. Irodalom, irodalomkritika, publicisztika. Összeállította: Tőzsér Árpád. Madách, Pozsony 1985. [= A benső erdő; Popper úr kutyáját... (versek)]

A hűség nyelve. Csehszlovákiai magyar írók az anyanyelvről. Összeállította: Zalabai Zsigmond. Madách, Pozsony 1985. [= A nyelvről (jegyzet)]

Csigalagzi. Magyar költők gyermekversei. Válogatta: Farkas László. Móra, Budapest 1985. [= Zöld erdőben; Százlábúné bánata; Mese az ékszerészről]

Lenko, Július: Válogatott versek. Válogatta: Wlachovský, Karol. Madách, Pozsony 1985. [= A halottak legszebbje; Ezen a földön ebben a pillanatban; A harangozó dala; Költészet; Élő föld; Felismerés; A sétányon; Míg megleli önmagát; Muskátli; Az én Hamletem; Én vagyok az a bús madár (versfordítások)]

Műhely ’84. Szemelvények a csehszlovákiai magyar írók legújabb műveiből. Összeállította: Fónod Zoltán. Madách, Pozsony 1984. [= Levelek ...-nak: Bújnék, rejteznék; Az őrültek és a szerelmesek; Hallgass, hiszen a húsunk...; Teremtés I.; Teremtés II. (versek); Lapok a komáromi színjátszás történetéből (tanulmány)]

Gyújtópont. Huszonhat mai szlovák költő. Versantológia. Madách, Pozsony 1984. [= Ondruš, Ján: Kétfejű macska; Epeállapot (részletek); A költéjáró; Stacho, Ján: Könny; Alfa és ómega; Kapuk; Jegyzetek napfordulón; Štrpka, Ivan: Most és más szigetek; Reggeli átváltozás; Lipka, František: Orfeusz kerékpáron; Múzeum; Makropolisz; Argonauták;  Odüsszeusz; Biográfia (versfordítások)]

A mullók városa. Csehszlovákiai magyar írók meséi. Összeállította: Tóth László. Madách, Pozsony 1983 [= Egy remek nap; Hogyan választottak maguknak királyt a tolvajok?; A Banán utcában; Síparadicsom; Mese arról, aki a tükörben van; Egy szekrény pontos leírása; Göncöl táltos nyomában (mesék)]

Műhely ’83. Szemelvények a csehszlovákiai magyar írók legújabb műveiből. Összeállította: Fónod Zoltán. Madách, Pozsony 1983. [= Ötödik emelet, avagy Egy éden bugyrai: Az introverzió démona; Körbe; Énekelnek...; A gesztusok mindenhatósága; Megölnek; „A semmi ágán..."; Végtelen madár; Ősz, ősz...; Tél; A másik ember; Az erotika ideje; Milyen esték; Mennyi mítosz; A téren; Csak úgy; Narancs; Hallgat a hús; Mit vesztünk...; Van úgy...; Lassan kihalnak...; Tükör előtt; A tudás; A víg részek; Rögzítés; Ezt még... (versek)].

Dobi, Géza: Fűben tücsök muzsikál – V tráve cvrček cvrliká. Piesne na básne maďarských básnikov žijúcich v Československu. Doplnkové učivo hudobnej výchovy pre základné školy a materské školy [Dalok csehszlovákiai magyar költők verseire. Segédkönyv a zenei neveléshez az alapiskolákban és az óvodákban]. Krajský pedagogický ústav, Pozsony 1983. [= Iszalag, hegyi len; Pettyes labda; Sziti-Kati; A vándor; Égen fénylő pikkelyek; Sajtországban; Altató (partitúrák)]

Előreküldött ének. Szerkesztette: Korin Géza. Békés Megyei Tanács V. B. Művelődési Osztály Békéscsaba 1982. [= Örökség; Ének a Megénekelthez]

Vers(z)iók. Formák és kísérletek a legújabb magyar lírában. Szerkesztette és válogatta: Kulcsár Szabó Ernő és Zalán Tibor. JAK-füzetek 2. Magvető, Budapest 1982. [= Átkelés (vers); Mi történik a homokóra nyakában? I. (képvers); Mi történik a homokóra nyakában? II. (képvers); Idegen elem és terjeszkedés (képvers)]

Az életre kelt szó. Szövegkönyvek és műhelytanulmányok ünnepi műsorokhoz. Szerkesztette: Márai Botond. Színjátszók Kiskönyvtára 250., Múzsák, Budapest [é. n.]. [= Az áldozat (pódiumjáték; pódiumra alkalmazta: Sződy Szilárd]

Agyaghegedű. Huszonnégy mai szlovák elbeszélő. Válogatta: Kövesdi János. Madách, Pozsony 1982. [= Lenčo, Ján: Út a kezdethez és a véghez; Mitana, Dušan: A föld gömbölyű; Zelinka, Milan: Fények (novellafordítások)]

Dobi Géza: Detské spevy – Gyermekdalok. Krajské osvetové stredisko, Pozsony 1981. [= A Vándor (paritúra)]

Műhely ’80. Szemelvények a Madách Könyvkiadó könyvterméséből, valamint a csehszlovákiai magyar kulturális sajtóból. Összeállította: Fónod Zoltán. Madách, Pozsony 1980.

Mužný vek. Antológia poézie básnikov madarskej národnosti v CSSR [Férfikor. Csehszlovákiai magyar költők antológiája]. Összeállította, fordította: Kondrót, Vojtech. Slovenský spisovatel, Bratislava 1980. [= Pred básňou [A vers előtt]; Oznamovacie vety [Kijelentő mondatok]; Ikaros (s roztápajúcimi sa krídlami v bovetrí) [Ikarosz (olvadozó szárnyakkal a levegőben)]; Zákony chleba [A kenyér törvényei]; Potopa – najvnútornejšia [Özönvíz – legbelül]; Podmienečný čas [Feltételes idő]; Báseň o básnikovi [Vers a költőről]; Otecka sa raz spýtal... [Aput megkérdezte egyszer...]; Topografia [Topográfia]]

Jelenlét. Válogatás a felszabadulás utáni csehszlovákiai magyar költészetből. Válogatta: Fónod Zoltán, Zalabai Zsigmond. Madách, Pozsony 1979. [= Kő és egek; Belső
vándorlások; Feltételes idő; És szólt Hermi…; Mérleg Hava; Átkelés]

Labdarózsa, nyári hó. Csehszlovákiai magyar költők gyermekversei. Összeállította: Zalabai Zsigmond. Madách, Pozsony 1979. [= Miért nem voltam még Afrikában; Miért nem megyek haza; A vándor]

Műhely ’79. Szemelvények a Madách Könyvkiadó könyvterméséből, valamint a csehszlovákiai magyar kulturális sajtóból. Összeállította: Fónod Zoltán. Madách, Pozsony 1979. [= Topográfia. Részletek egy versciklusból: A nagymamának vízhajtó…; A nagymama nem visel…; Írógépemnek, a drágának eltört… (versek); „...az a nap, amelyet munkával töltök el, nem öregít.” Születésnapi beszélgetés Egri Viktorral]

Műhely ’78. Szemelvények a Madách Könyvkiadó Könyvterméséből, valamint a csehszlovákiai magyar kulturális sajtóból. Összeállította: Fónod Zoltán. Madách, Pozsony 1978. [= Vers a költőről (vers); Vers – négy tételben (vers); Egy színház és vidéke. A Magyar Területi Színház jubileumára (tanulmány, részletek)]

Tapsiráré-tapsórum. Csehszlovákiai magyar költők gyermekversei. Összeállította: Zalabai Zsigmond. Madách, Pozsony 1978. [= A napok ördögei; Karcsaország; Pottyantó; Vásárban; Rajzóra; Hangverseny; Felelgető]

Bunčák, Pavol: Válogatott versek. Válogatta: Lenko, Július. Madách, Pozsony 1975. [= Tutajosok a vonatban; Mozgósítás; Detektívregény, Virág a temetőből; Fenyővel beültetett őszi utca; Feketeföld; Akasztottak; A gályarab; Egyensúly; Dal; Álom a Poľanán; A költő élete; Séta (versfordítások)]

Egyszemű éjszaka. Fiatal szlovákiai magyar költők. Borító Válogatta, összeállította: Tőzsér Árpád. Madách, Pozsony 1970. [= Szaggatott vonal; Íme; Mikor megölsz; Fodrozódik
köröttem…; Szédülő szobor; Vízilovak…;Abrakadabra; Helyzetek; Két perc a folyóparton; Álom és kerítés; Fák alatt; Phoebus…; Palack; Téma; Kisbetűkkel; Születésnap; Történelemkönyv saját használatra; Tartalomjegyzék; Litánia]Néhány versem felkerült továbbá Dráfi Mátyás, Radványi Balázs, Tóth Zsóka és Vas Ottó, illetve a Kaláka és a Kor-Zár egy-egy kazettájára is.